+ powrót

Cennik

 

I. CENNIK USŁUG W BASENIE JACHTOWYM W PUCKU 2015/2016

 

1. Opłata dobowa stosowana przy postojach do 7 dni wynosi:


 

cena netto

VAT

cena brutto

Wysokość opłat postojowych za jedną dobę

a. Jednostka o długości do 5,5 m

 16,26 3,74 

20,00 zł

b. Jednostka o długości od 5,5 m do 8 m

 22,76 5,24 

28,00 zł

c. Jednostka o długości od 8 m do 10 m

 28,46 6,54 

35,00 zł

d. Jednostka o długości od 10 m do 13m

 32,52 7,48 

40,00 zł

e. Jednostka o długości od 13 m do 17 m

 40,65 9,35 

50,00 zł

f. Jednostka powyżej 17 m

 65,04 14,96 

80,00 zł

 

2. W sezonie letnim opłaty za dłuższy postój nalicza się zgodnie z danymi wskazanymi w poniższych tabelach.

Opłata obejmuje możliwość korzystania z nabrzeża, wody pitnej, toalet, energii elektrycznej, bezpłatnego internetu bezprzewodowego jak również punktu odbioru śmieci.

 

3. Sezon letni obejmuje okres 01.05.2015r. - 31.10.2015r., sezon zimowy obejmuje okres 01.11.2015r. - 30.04.2016r.

 

4. W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.

 

5. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.

 

 

 

OPŁATA PODSTAWOWA


Sezon letni

Sezon zimowy

3,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni

dla jednostek stacjonujących przy Y-bomach

 

2,50 zł x ilość metrów x ilość dni

dla stacjonujących przy kei

1,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni

 

Hangar: 1,50 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni

 


 

 

 

 

Długość jachtów zaokrągla się do całych jednostek tj. poniżej 0,5 metra w dół, powyżej 0,5 metra w górę.

 

Parking płatny 20 zł./ dobę
Parking płatny  2 zł./ godzinę
Parking dla rezydenta 5zł./ dobę
Przyczepa 10 zł. / dobę
Rezydenci, uczestnicy regat i zgrupowań do 1 godziny bez opłat parkingowych.

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH W BASENIE JACHTOWYM:

 

Rodzaj usługi cena brutto
Pranie za cykl  10,00 zł
Slipowanie jachtu, skutera (zrzucenie na wodę + wyciągnięcie)  20,00 zł
Wynajem boksu, korzystanie z warsztatu - cena umowna  
Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)  30,00 zł
Usługa biurowa: fax, ksero   2,00 zł
Wynajem motorówek dla klubów żeglarskich 150,00 zł
Wynajem motorówek dla pozostałych 250,00 zł
Wodowanie/slipowanie - 60,00 zł  60,00 zł
Ładowanie akumulatora - 30,00 zł  30,00 zł
Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach - 4,00 zł   4,00 zł
Wynajem sali konferencyjnej - 200,00 zł 200,00 zł
Wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem audiowizualnym - 300,00 zł 300,00 zł
Cennik wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

 

 

 

 

II. CENNIK USŁUG W BASENIE RYBACKIM OBEJMUJĄCY ZRYCZAŁTOWANĄ OPŁATĘ POSTOJOWĄ I PASAŻERSKĄ

 

 

cena brutto

1. Wysokość opłat postojowych za jedną dobę brutto

   a. Jednostka o długości do 5,5 m

  20,00 zł

   b. Jednostka o długości od 5,5 m do 8 m

  28,00 zł

   c. Jednostka o długości od 8 m do 10 m

  35,00 zł

   d. Jednostka o długości od 10 m do 13m

  40,00 zł

   e. Jednostka o długości od 13 m do 17 m

  50,00 zł

   f. Jednostka powyżej 17 m

  80,00 zł

2. Wysokość opłat postojowych za jeden miesiąc brutto wynosi: 1,5 zł za metr długości dziennie

3. Korzystanie ze sztaplarki

  60,00 zł

4. Postój samochodu w porcie

  10,00 zł

5. Wjazd dźwigu do jednostki do 15 ton

  40,00 zł

6. Wjazd dźwigu do jednostki pow. 15 ton

200,00 zł

 

Opłata obejmuje możliwość korzystania z nabrzeża, wody pitnej, toalet, bezpłatnego internetu bezprzewodowego jak również punktu odbioru śmieci.

UWAGA: Opłatę tonażową pobiera Urząd Morski.

Zwalnia się z opłat postojowych rybaków licencjonowanych (nie dotyczy działalności turystycznej).

 

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.