SIŁOWNIA – obowiązuje limit jednocześnie przebywających - 8 osób.

SAUNA – obowiązuje limit jednocześnie przebywających - 2 osoby.

Uczestnicy obiektów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów i rozporządzeń wydanych w związku ze stanem epidemii, będą obowiązywać zasady reżimu sanitarnego dotyczące m.in. zachowań dystansu społecznego, dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego oraz nakazów, zaleceń wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulaminów, komunikatów i poleceń ustnych zarządcy obiektu.