W związku z wyciekiem ścieków do Zatoki Puckiej oraz zagrożeniem pogorszenia się jakości wody w kąpielisku zlokalizowanym w Puck po wschodniej stronie falochronu portowego organizator kąpieliska podjął decyzje o wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w celu ochrony zdrowia osób przebywających na kąpielisku w Pucku wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli, do czasu uzyskania wyników badań wody w kąpielisku tj. do dnia 20.07.2022r.