CENNIK USŁUG W BASENIE JACHTOWYM W PUCKU

 

Opłata dobowa stosowana przy postojach do 7 dni wynosi:

 

Cena brutto

Wysokość opłat postojowych za jedną dobę

Jednostka o długości do 5,5 m

30,00

Jednostka o długości od 5,5 do 8 m

42,00

Jednostka o długości od 8 do 10 m

55,00

Jednostka o długości od 10 do 13 m

62,00

Jednostka o długości od 13 do 17 m

84,00

Jednostka powyżej 17 m

110,00

 

Do 2 godz. przy kei gościnnej - bezpłatnie

Opłata dobowa stosowana przy postojach powyżej 7 dni wynosi:

Sezon letni

Sezon zimowy

4,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni dla jednostek stacjonujących przy y-bomach

2,50 x ilość metrów bieżących x ilość dni

3,50 zł x ilość metrów x ilość dni dla stacjonujących przy kei gościnnej

HANGAR: cena negocjowana

 

Bezumowny postój jednostki 150 % ceny podstawowej x ilość metrów x ilość dni

 

Długość jednostek zaokrągla się do całych jednostek tj. poniżej 0,5 metra w dół, powyżej 0,5 metra w górę.

 

 1. Opłata obejmuje możliwość korzystania z:
  1. Nabrzeży
  2. Wody pitnej
  3. Energii elektrycznej
  4. Bezpłatnego internetu bezprzewodowego
  5. Punktu odbioru śmieci
 2. Sezon letni obejmuje okres 01.05. – 31.10. sezon zimowy obejmuje okres 01.11. – 30.04.
 3. W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje. W celu skrócenia zadeklarowanego czasu postoju konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia postoju. W przeciwnym wypadku Armator/ Właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za cały zadeklarowany okres.
 4. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.
 5. Toalety płatne (nie dotyczy postojów miesięcznych i dłuższych)
 6. Uczestnicy zgrupowań, po opłaceniu opłaty dziennej bezpłatnie
 7. Parking dla samochodów na terenie Przystani
 8. Parking płatny – na terenie portu znajdują parkometry
 9. Rezydenci bez opłat parkingowych na podstawie identyfikatorów
 10. Uczestnicy regat i zgrupowań do 2 godz. bezpłatnie

 

 

Cennik usług dodatkowych w Przystani Jachtowej

Rodzaj usługi

Cena brutto

Wodowanie/slipowanie skutera SLIP

20,00 zł

Wynajem boksu, korzystanie z warsztatu

Cena negocjowana

Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)- na pisemny wniosek armatora

50,00 zł

Postój Kampera

20,00 zł/doba

Wynajem motorówek dla klubów żeglarskich

200,00 zł

Wynajem motorówek dla pozostałych

250,00 zł

Wodowanie/slipowanie  USŁUGA DŹWIGOWA

100,00 zł

Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach

7,00 zł

Wynajem sali konferencyjnej

250,00 zł/dzień

Odholowanie przyczepy podłodziowej pozostawionej na terenie portu w miejscu niedozwolonym

100 zł

Odholowanie wózka podłodziowego pozostawionego na terenie portu w miejscu niedozwolonym

50 zł

 

CENNIK USŁUG W BASENIE RYBACKIM

Opłata dobowa stosowana przy postojach do 7 dni wynosi:

 

Cena brutto

Wysokość opłat postojowych za jedną dobę

Jednostka o długości do 5,5 m

30,00

Jednostka o długości od 5,5 do 8 m

42,00

Jednostka o długości od 8 do 10 m

55,00

Jednostka o długości od 10 do 13 m

62,00

Jednostka o długości od 13 do 17 m

84,00

Jednostka powyżej 17 m

110,00

Długość jednostek zaokrągla się do całych jednostek tj. poniżej 0,5 metra w dół, powyżej 0,5 metra w górę.

Postój do 2 godz. – bezpłatnie

 

Opłata dobowa stosowana przy postojach powyżej 7 dni wynosi:

Sezon letni i zimowy

3,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni

 

Rybak licencjonowany zarejestrowany w Pucku -  BEZPŁATNIE – po złożeniu deklaracji

 

Pozostali rybacy licencjonowani - 2,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni – po złożeniu deklaracji

 

Bezumowny postój jednostki 150 % ceny podstawowej x ilość metrów x ilość dni

 

 

 1. Opłata obejmuje możliwość korzystania z:
 2. Nabrzeży
 3. Wody pitnej
 4. Energii elektrycznej
 5. Bezpłatnego internetu bezprzewodowego
 6. Punktu odbioru śmieci

 

Cennik usług dodatkowych w Porcie Rybackim

Rodzaj usługi

Cena brutto

Korzystanie ze sztaplarki

100,00

Wjazd dźwigu do jednostki do 15 ton

50,00

Wjazd dźwigu do jednostki od 15 ton do 30 ton

200,00

 

 1. Parking dla samochodów na terenie Portu Rybackiego
 2. Parking płatny – na terenie portu znajdują parkometry

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2022r.