1. CENNIK USŁUG W BASENIE JACHTOWYM W PUCKU 

 

 1. Opłata dobowa stosowana przy postojach do 7 dni wynosi:
 

Cena netto

VAT

Cena brutto

Wysokość opłat postojowych za jedną dobę

Jednostka o długości do 5,5 m

20,33

4,67

25,00

Jednostka o długości od 5,5 do 8 m

29,27

6,73

36,00

Jednostka o długości od 8 do 10 m

37,40

8,60

46,00

Jednostka o długości od 10 do 13 m

42,28

9,72

52,00

Jednostka o długości od 13 do 17 m

56,90

13,10

70,00

Jednostka powyżej 17 m

74,80

17,20

92,00

 • Do 2 godz. przy kei gościnnej - bezpłatnie

 

  1. W sezonie letnim opłaty za dłuższy pobyt nalicza się zgodnie z danymi wskazanymi w poniższych tabelach.
   • Opłata obejmuje możliwość korzystania z:
    • Nabrzeży
    • Wody pitnej
    • Energii elektrycznej
    • Bezpłatnego internetu bezprzewodowego
    • Punktu odbioru śmieci
  2. Sezon letni obejmuje okres 01.05. – 31.10., sezon zimowy obejmuje okres 01.11. – 30.04.
  3. W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.
  4. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.
  5. Toalety płatne (nie dotyczy postojów miesięcznych i dłuższych)
   • Uczestnicy zgrupowań, po opłaceniu opłaty dziennej bezpłatnie
    (kaucja za kartę dostępu do toalet – 100,00)

OPŁATA PODTSAWOWA

Sezon letni

Sezon zimowy

Postój od 8 do 31 dni

Postój powyżej 31 dni

 

4,00 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni dla jednostek stacjonujących przy y-bomach

3,50 zł x ilość metrów bieżących x ilość dni dla jednostek stacjonujących przy y-bomach

2,00 x ilość metrów bieżących x ilość dni

3,00 zł x ilość metrów x ilość dni dla stacjonujących przy kei

HANGAR: cena negocjowana

 

Długość jednostek zaokrągla się do całych jednostek tj. poniżej 0,5 metra w dół, powyżej 0,5 metra w górę.

 

PARKING DLA SAMOCHODÓW NA TERENIE PORTU

    • Parking płatny – na terenie portu znajdują PARKOMATY
    • Rezydenci bez opłat parkingowych
    • Uczestnicy regat i zgrupowań do 2 godz. bezpłatnie

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH NA TERENIE PRZYSTANI JACHTOWEJ

Rodzaj usługi

Cena brutto

Wodowanie/slipowanie skutera SLIP

20,00 zł

Wynajem boksu

300,00zł/m-c

Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)

30,00 zł

Usługa biurowa: fax, ksero

2,00 zł

Wynajem motorówek dla klubów żeglarskich

200,00 zł

Wynajem motorówek dla pozostałych

250,00 zł

Wodowanie/slipowanie  USŁUGA DŹWIGOWA

80,00 zł

Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach

5,00 zł

Wynajem sali konferencyjnej

30,00 zł/ 1 godz.

 

 

 1. CENNIK USŁUG W BASENIE RYBACKIM
  1. Opłata dobowa stosowana przy postojach do 7 dni wynosi:
 

Cena netto

VAT

Cena brutto

Wysokość opłat postojowych za jedną dobę

Jednostka o długości do 5,5 m

20,33

4,67

25,00

Jednostka o długości od 5,5 do 8 m

29,27

6,73

36,00

Jednostka o długości od 8 do 10 m

37,40

8,60

46,00

Jednostka o długości od 10 do 13 m

42,28

9,72

52,00

Jednostka o długości od 13 do 17 m

56,90

13,10

70,00

Jednostka powyżej 17 m

74,80

17,20

92,00

 • Do 2 godz. - bezpłatnie

 

  1. Wysokość opłat postojowych za jeden miesiąc brutto wynosi: 2,50 za metr długości dziennie.
   • Opłata obejmuje możliwość korzystania z:
    • Nabrzeży
    • Wody pitnej
    • Energii elektrycznej
    • Bezpłatnego internetu bezprzewodowego
    • Punktu odbioru śmieci

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Rodzaj usługi

Cena brutto

Korzystanie ze sztaplarki

80,00

Wjazd dźwigu do jednostki do 15 ton

50,00

Wjazd dźwigu do jednostki pow. 15 ton

200,00

 

PARKING DLA SAMOCHODÓW NA TERENIE PORTU

 • Parking płatny – na terenie portu znajdują PARKOMATY

Zwalnia się z opłat postojowych rybaków licencjonowanych (nie dotyczy działalności turystycznej)

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.05.2020